Generelt om forsikringer i Plusstid Home

Plusstid Home har forsikringsavtaler som dekker de oppdragene som blir bestilt via vår plattform. Alle oppdrag som er registrert på vår tjeneste har ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring

Generelt om forsikringer i Plusstid Home

 

Plusstid Home har forsikringsavtaler som dekker de oppdragene som blir bestilt via vår plattform. Alle oppdrag som er registrert på vår tjeneste har ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring

Som kunde er du dekket av følgende forsikringer:

Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på ting eller person som renholder kan påføre deg gjennom det avtalte oppdraget. Erstatningsansvaret avgjøres i forhold til norske lover og rettsregler. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Kriminalitetsforsikring som dekker tap påført deg som kunde via kriminelle handlinger som det kan bevises/sannsynliggjøres at renholder har utført. Saken må anmeldes til Politiet før at saken kan meldes inn som en forsikringssak. Forsikringssummen er på inntil kr. 10 millioner per skadetilfelle.

Ulykkesforsikring som dekker renholderen i tilfelle en ulykke skulle skje mens de utfører oppdraget.

Det er forsikringsavtalen og -vilkårenes bestemmelser som gjelder i forhold til hva som dekkes, hva som ikke dekkes og andre bestemmelser. I forsikringsavtalene er det angitt en egenandel. Denne gjelder ikke deg som kunde, da det er en egenandel renholder/Plusstid Home AS må betale etter at du som kunde har fått godkjent en skade og fått utbetalt din erstatning. Det er viktig at man setter seg inn i forsikringsvilkårene. Klikk her for å se fullstendige vilkår og betingelser.

Meld skade

Det er viktig at du er tidlig ute med å melde skade, og at du dokumenterer skaden best mulig.

Ta gjerne bilder og legg disse ved skademeldingen. Dette gjør det enklere for oss å ta henvendelsen videre til IF. Hvis skaden bør besiktiges er det viktig at man tar kontakt raskt, og ikke rydder eller endrer på forhold på skadestedet. Man må imidlertid iverksette de tiltak som er nødvendig for å unngå skade eller at skadeomfanget økes.

Skader meldes av deg til oss i Plusstid Home. Det er en stor fordel om en skade meldes «straks og uten ugrunnet opphold», og vi ser helst at dere kontakter oss innen 14 dager slik at vi kan løse problemet så snart som mulig. Det er viktig at man ved melding av skade oppgir følgende:

  • Navn på den som har bestilt rengjøringen, samt telefonnummer og e-post.
  • Navn på renholderen
  • Skadetidspunkt: Dato og tid
  • Skadested: Adresse
  • Hva er skadet: Kort beskrivelse
  • Hva antar man er skadeårsaken: Kort beskrivelse

Skademelding

Skademeldingen sendes på e-post til kundeservice@plusstid.no. Ved skader hvor det er nødvendig med umiddelbar kontakt, ta kontakt med oss på 413 47 462.