Personvilkår

 

Plusstid Homes behandling av personopplysninger

Plusstid Home AS (Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, og vi lover å behandle dem på en sikker måte.

Send en e-post til home@plusstid.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Formålene med å bruke personopplysninger er å kunne håndtere henvendelser fra deg eller å kunne gi deg en tjeneste eller produkter som du har bedt om å få.

Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig enten for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av slik avtale eller

Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart ovenfor.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, og for å kunne forbedre våre tjenester og markedsføring.

Vi vil utlevere personopplysninger til andre selskaper i Orkla-konsernet dersom du har samtykke spesifikt til dette.

Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen.

Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.